• aswfr
1

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside. Hình ảnh dây chằng đã hoà nhập với các mạch máu nằm trên dây chằng. Dây chằng to như dcct thật sự. Điều này giúp bệnh nhân chơi thể thao trở lạiBài viết khác

Đau lưng sau mổ cột sống

Đau lưng sau mổ cột sống

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau lưng cơ năng

Đau lưng cơ năng

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau khớp thanh thiếu niên

Đau khớp thanh thiếu niên

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH
Mổ tái tại dây chằng chéo trước sau 2 năm với kỹ thuật all inside - BS TĂNG HÀ NAM ANH
lên đầu trang