• aswfr
1

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle là loại gãy hay gặp. Tác giả Kapandji đã dùng phương pháp xuyên kim qua ổ gãy nắn và cố định bằng cách xuyên qua vỏ bên kia. Phương pháp này khá hiệu quả và chi phí ít. Không phải bó bột lâu mà không cần mổ lớn. Xin giới thiệu 1 ca mình đã làm.Bài viết khác

Đau lưng sau mổ cột sống

Đau lưng sau mổ cột sống

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau lưng cơ năng

Đau lưng cơ năng

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau khớp thanh thiếu niên

Đau khớp thanh thiếu niên

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH
Gãy đầu dưới xương quay kiểu Pouteau Colle - BS TĂNG HÀ NAM ANH
lên đầu trang