• aswfr
1

Bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài. Tổn thương này tương đương với HillSach trong trật khớp vai tái hồi. Nếu không nâng lồi cầu sẽ thất bại khi làm tái tại dcct. Bn đã được mổ tái tạo dcct và mổ mini open để nâng lồi cầu nhằm đảm bảo kết quả thành công cho mổ tái tạo dcctBài viết khác

Đau lưng sau mổ cột sống

Đau lưng sau mổ cột sống

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau lưng cơ năng

Đau lưng cơ năng

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau khớp thanh thiếu niên

Đau khớp thanh thiếu niên

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường

Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH
Đứt dây chằng chéo trước và lún lồi cầu ngoài - BS TĂNG HÀ NAM ANH
lên đầu trang