• aswfr
1

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi. Phẫu thuật nội soi đính lại chỗ bám dây chằng chéo trước  với chỉ fiber wire. Trên phim X quang sẽ nghĩ nhiều đến bong chỗ bám dây chằng chéo trước đầu xương chày. Bong đầu chày sẽ dễ làm hơn đầu đùi.

 Bài viết khác

Đau lưng sau mổ cột sống

Đau lưng sau mổ cột sống

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau lưng cơ năng

Đau lưng cơ năng

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Đau khớp thanh thiếu niên

Đau khớp thanh thiếu niên

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Cứng khuỷu sau trật khuỷu

Ngày đăng: 03 - 04 - 2017

Gọi điện Nhắn tin Chỉ Đường

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH

Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH
Bong chỗ bám dây chằng chéo trước ở đầu đùi - BS TĂNG HÀ NAM ANH
lên đầu trang